Find2learn

- en app, der kobler læring med bevægelse.

Med Find2learn kan du bringe interaktivitet, bevægelse og læring i spil inden for alle fag.

Find2learn er et GPS-styret orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller pædagog selv kan definere.

Find2learn taler ind i skolereformens fokus på aktivitetstid, understøttende undervisning, læring i bevægelse og understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Ny version af Find2learn med fleksible muligheder

På baggrund af brugernes løbende behov, har vi nu udviklet en ny og endnu mere fleksibel version af find2learn. 

Find2learn indeholder nu to nye løb formet som et stjerneløb og en gåtur, der kan anvendes alt efter dit indhold og aktivitet. Ligeledes er der udviklet en ny spørgsmålstype i form af et Fritekstssvar, som ikke giver point, hvilket understøtter alsidighed og refleksion i aktivitetens indhold. Den nyoprettede strømsparefunktion og det opdaterede QR-kode løb, der nu virker uden GPS forbindelse, giver dig en mere sikker oplevelse, hvor du kan etablere dine løb, når og hvor det passer dig godt. Når du er færdig, kan du slette dine egne løb igen. Funktioner som at du kan søge på kortet og har mulighed for at tænde og slukke for Scorboardet understøtter ligeledes fleksibilitet og tilgængelighed.

På det administrative plan er det nu også muligt at overdrage administrator rollen til en anden bruger på din institution/skole.

For at få glæde af de nye funktioner skal I huske at opdatere app'en.

Vi glæder os til at dele den nye version med jer og fortsat bidrage til kvalitetsfyldte aktiviteter med læring, bevægelse og engagement.