Om Find2learn

Find2learn er en app, der kobler læring med bevægelse

Find2learn er et GPS-styret løb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller pædagog selv kan definere. Find2learn taler ind i skolereformens fokus på aktivitetstid, understøttende undervisning, læring i bevægelse og understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

> Med Find2learn kan du bringe interaktivitet, bevægelse og læring i spil inden for alle fag

Elever med smartphone
Drenge løber på græs

Et læringsværktøj med faglige temaer for alle klassetrin

Find2learn kan bruges i undervisningen på alle klassetrin. På sigt vil du, når du abonnerer på Find2learn, via denne hjemmeside få adgang til en opgavebank, som løbende vil blive opdateret med faglige temaer, vejledning og læringsmål, delt op på fag, indskoling, mellemtrin og udskoling. Så du kan nemt blive inspireret og dele viden. Opgavebanken vokser konstant, i takt med at konsulenter, lærere og pædagoger lægger opgaver og ruter ind i opgavebanken.

I bevægelse

Med Find2learn kan elever færdes i uderummet i kendt eller ukendt terræn, afhængig af aldersgruppen. Der er her fokus på kroppen, dens muligheder og på, at eleverne skal samarbejde om at finde poster og løse konkrete faglige opgaver.

I natur og kultur

Med Find2learn kan elever udforske natur og kultur, og samarbejde om forskellige, relevante opgaver inden for de enkelte fag. Fokus er på elevernes samarbejdsevne, på interaktivitet og på at løse opgaver i natur eller kultur.

Kollaborativt

Med Find2learn kan elever samarbejde om forskellige faglige opgaver i mindre grupper. Opgaverne og ruterne kan planlægges, så eleverne løser delopgaver, som de efterfølgende skal samarbejde om at løse i fællesskab med hele klassen eller med andre grupper af elever.

> Find2learn udfordrer skoleelever både kognitivt og fysisk

Fakta

 • Find2learn er et GPS-styret orienteringsløb, der kobler faglig læring med bevægelse.
 • Find2learn kan anvendes i alle fag, på tværs af fag og til alle klassetrin.
 • Find2learn er et læringsværktøj, der består af en hjemmeside og en app.
 • Find2learn er interaktivt.
 • Find2learn udfordrer og motiverer eleverne og giver dermed lyst til læring.
 • Find2learn giver rig mulighed for videndeling både tværprofessionelt (understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger) og på tværs af skoler og kommuner.
 • Find2learn er nemt at bruge. Det kræver blot, at eleverne har og bruger en smartphone og downloader en tur, og at læreren har klargjort spørgsmål/opgaver og en rute.
 • Find2learn understøtter "bring your own device".
 • App’en er gratis for eleverne at downloade.
 • App’en er gratis for eleverne at bruge, da den ikke kræver, at de er online, mens løbet står på. 
 • App'en bruger ikke data, mens der løbes.